Нові дані про перспективні нафтогазоносні об'єкти у пісковиках ямненської світи палеоцену північного заходу Cкибового покриву Українських Карпат / Шлапінський В. Є., Гавришків Г. Я., Гаєвська Ю. П. (2021)
Ukrainian

English  Geological Journal   /     Issue (2021, 2)

Shlapinskyi V. Ye., Havryshkiv H. Ya., Haievska Yu. P.
New data on promising oil and gas objects in the sandstones of the Yamna suite of the Paleocene in the northwest of the Skiba zone of the Ukrainian Carpathians


Cite:
Shlapinskyi, V. Ye., Havryshkiv, H. Ya., Haievska, Yu. P. (2021). New data on promising oil and gas objects in the sandstones of the Yamna suite of the Paleocene in the northwest of the Skiba zone of the Ukrainian Carpathians. Geological Journal, 2, 90-110. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001294179 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна