Стійкість до окислення твердих халькогенідів бору B6X та B12X (X = S, Se) / Соложенко В. Л. (2021)
Ukrainian

English  Superhard Materials   /     Issue (2021, 6)

Solozhenko V. L.
Oxidation resistance of hard boron-rich chalcogenides B6X and B12X (X = S, Se)


Cite:
Solozhenko, V. L. (2021). Oxidation resistance of hard boron-rich chalcogenides B6X and B12X (X = S, Se). Superhard Materials, 6, 99-101. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295485 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна