Особливості формування та використання орендного земельного ресурсу в Катеринославській губернії пореформеного періоду / Чернікова Н. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 3)

Chernikova N.
Features of Formation and Use of Leased Land Resource in Katerynoslav Province in Post-Reform Period


Cite:
Chernikova, N. (2020). Features of Formation and Use of Leased Land Resource in Katerynoslav Province in Post-Reform Period. Emìnak, 3, 43-61. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295808 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна