Львівська політехніка на сторінках газети "Діло" (20-30-ті рр. XX ст.) / Курдина Ю. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 3)

Kurdyna Yu.
Lviv Polytechnic on the Pages of Newspaper ‘Dilo' (20-30s of the 20th Century)


Cite:
Kurdyna, Yu. (2020). Lviv Polytechnic on the Pages of Newspaper ‘Dilo' (20-30s of the 20th Century). Emìnak, 3, 111-121. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295813 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна