Діяльність "зміновіхівців" у традиціях суспільно-політичного життя України у 1920-х рр. / Гуцол Д. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 3)

Hutsol D.
Activities of ‘Zminovikhivtsi' in Traditions of Social and Political Life of Ukraine in the 1920s


Cite:
Hutsol, D. (2020). Activities of ‘Zminovikhivtsi' in Traditions of Social and Political Life of Ukraine in the 1920s. Emìnak, 3, 122-131. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295814 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна