Діяльність Комісії прав людини Світового Конгресу Вільних Українців (1970-1980-ті роки) / Сіромський Р. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 3)

Siromskyi R.
Activities of the Commission on Human Rights of the World Congress of Free Ukrainians (1970-1980)


Cite:
Siromskyi, R. (2020). Activities of the Commission on Human Rights of the World Congress of Free Ukrainians (1970-1980). Emìnak, 3, 234-242. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295824 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна