Нове дослідження з історії новітньої історіографії українського на-ціонально-культурного відродження другої половини ХІХ – першої третини XX століття / Петренко І. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 3)

Petrenko I.
A new study on the history of modern historiography of the Ukrainian national and cultural revival of the second half of the XIX – first third of the XX century


Cite:
Petrenko, I. (2020). A new study on the history of modern historiography of the Ukrainian national and cultural revival of the second half of the XIX – first third of the XX century. Emìnak, 3, 275-277. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295828 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна