Польська шляхетська сім'я Київської губернії у другій половині ХІХ – на початку XX ст.: загальна характеристика / Гончарова О. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 4)

Honcharova O.
Polish Gentry Family of Kyiv Province in the Second Half of the 19th – Early 20th Century: General Characteristics


Cite:
Honcharova, O. (2020). Polish Gentry Family of Kyiv Province in the Second Half of the 19th – Early 20th Century: General Characteristics. Emìnak, 4, 52-60. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295861 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна