Продукція рослинництва як головне джерело формування селянських бюджетів доби НЕПу / Терпан І. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 4)

Terpan I.
Crop Production as the Main Source of Peasant Budgets Formation during NEP Period


Cite:
Terpan, I. (2020). Crop Production as the Main Source of Peasant Budgets Formation during NEP Period. Emìnak, 4, 103-111. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295866 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна