Україномовна освіта Галичини другої половини ХІХ – початку XX ст.: джерелознавчий аналіз / Шологон Л. (2020)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2020, 4)

Sholohon L.
Ukrainian-Language Education in Galicia in the Second Half of the 19th – Early 20th Century: Source Study Analysis


Cite:
Sholohon, L. (2020). Ukrainian-Language Education in Galicia in the Second Half of the 19th – Early 20th Century: Source Study Analysis. Emìnak, 4, 225-236. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295877 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна