Словотвірна реконструкція праслов'янської лексики (безсуфіксних дієслів). 1 / Скляренко В. Г. (2019)
Ukrainian

English  Movoznavstvo   /     Issue (2019, 6)

Skliarenko V. H.
The derivational reconstruction of Common Slavic lexis (suffixless verbs).1


Cite:
Skliarenko, V. H. (2019). The derivational reconstruction of Common Slavic lexis (suffixless verbs).1. Movoznavstvo, 6, 3-21. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001295982 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна