Супровідна імунотерапія в онкологічній практиці / Прохач Н. Е., Сорочан П. П., Полозова М. В., Громакова І. А., Кузьменко О. В. (2021)
Ukrainian

English  International medical journal   /     Issue (2021, 27 (4))

Prokhach N. E., Sorochan P. P., Polozova M. V., Hromakova I. A., Kuzmenko O. V.
Concomitant immune therapy in oncology practice


Cite:
Prokhach, N. E., Sorochan, P. P., Polozova, M. V., Hromakova, I. A., Kuzmenko, O. V. (2021). Concomitant immune therapy in oncology practice. International medical journal, 27 (4), 42-49. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001301738 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна