Реакція фотосинтетичного апарату сортів озимої пшениці на комбіновану дію посухи та високої температури / Кедрук А. C., Кірізій Д. А., Соколовська-Сергієнко О. Г., Стасик О. О. (2021)
Ukrainian

English  Plant Physiology and Genetics   /     Issue (2021, 53 (5))

Kedruk A. C., Kirizii D. A., Sokolovska-Serhiienko O. H., Stasyk O. O.
Response of the photosynthetic apparatus of winter wheat varieties to the combined action of drought and high temperature


Cite:
Kedruk, A. C., Kirizii, D. A., Sokolovska-Serhiienko, O. H., Stasyk, O. O. (2021). Response of the photosynthetic apparatus of winter wheat varieties to the combined action of drought and high temperature. Plant Physiology and Genetics, 53 (5), 387-405. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001314516 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна