Еколого-гігієнічні аспекти застосування осадів стічних вод великих міст і промислових центрів України як нетрадиційних органічних добрив у землеробстві / Дишлюк В. Є., Гаркавий С. І. (2020)
Ukrainian

English  Agricultural microbiology   /     Issue (2020, 31)

Dyshliuk V. Ye., Harkavyi S. I.
Ecological and hygienic aspects of the use of sewage sludge of large cities and industrial centres of Ukraine as unconventional organic fertilizers


Cite:
Dyshliuk, V. Ye., Harkavyi, S. I. (2020). Ecological and hygienic aspects of the use of sewage sludge of large cities and industrial centres of Ukraine as unconventional organic fertilizers. Agricultural microbiology, 31, 3-15. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001320590 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна