Вчений-енциклопедист української та світової історичної науки (слово про друга і вчителя) / Потульницький В., Сохань П. (1999)
Ukrainian

English  The World of the Orient    /     Issue (1999, 1-2)

Potulnytskyi V., Sokhan P.
A Scholar-Encyclopaedist of the Ukrainian and the World historical scholarship (some words about friend and teacher)


Cite:
Potulnytskyi, V., Sokhan, P. (1999). A Scholar-Encyclopaedist of the Ukrainian and the World historical scholarship (some words about friend and teacher). The World of the Orient , 1-2, 20-29. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001328471 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна