Основні вектори й агенти соціально-політичної мобілізації сільського жіноцтва Волині у перші роки становлення радянської влади / Стародубець Г. (2021)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2021, 2)

Starodubets H.
The main vectors and agents of socio-political mobilization of rural women of Volyn in the first years of establishment of Soviet Power


Cite:
Starodubets, H. (2021). The main vectors and agents of socio-political mobilization of rural women of Volyn in the first years of establishment of Soviet Power. Emìnak, 2, 127-138. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001333397 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна