"Культурна революція" початку 1920-х рр., як технологія формування радянського менталітету / Драмарецький Б., Толубець Н. (2021)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2021, 2)

Dramaretskyi B., Tolubets N.
‘Cultural Revolution' of Early 1920s as a Technology for Soviet Mentality Formation


Cite:
Dramaretskyi, B., Tolubets, N. (2021). ‘Cultural Revolution' of Early 1920s as a Technology for Soviet Mentality Formation. Emìnak, 2, 190-199. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001333403 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна