Стратегічні пріоритети державної політики стимулювання промислово-технологічного розвитку національної економіки України на засадах маркетингу в цілях забезпечення економічної безпеки / Іляш О. І., Смоляр Л. Г., Дученко М. М., Джадан І. М. (2022)
Ukrainian

English  The problems of economy   /     Issue (2022, 1)

Iliash O. I., Smoliar L. H., Duchenko M. M., Dzhadan I. M.
Strategic Priorities of the State Policy of Stimulating the Industrial and Technological Ukraine National Economy Development on the Basis of Marketing in Order to Ensure Economic Security


Cite:
Iliash, O. I., Smoliar, L. H., Duchenko, M. M., Dzhadan, I. M. (2022). Strategic Priorities of the State Policy of Stimulating the Industrial and Technological Ukraine National Economy Development on the Basis of Marketing in Order to Ensure Economic Security. The problems of economy, 1, 41-50. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001335504 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна