Трансформація аддимерів >Ge=Ge<, >Ge=Si< ТА >Si=Si< на релаксованій грані Si(001)(4×2) / Теребінська М. І., Ткачук О. І., Дацюк А. М., Філоненко О. В., Лобанов В. В. (2021)
Ukrainian

English  Surface   /     Issue (2021, 13)

Terebinska M. I., Tkachuk O. I., Datsiuk A. M., Filonenko O. V., Lobanov V. V.
Transformation of addimers >Ge=Ge<, >Ge=Si< AND >Si=Si< on the relaxed side of Si (001) (4 × 2)


Cite:
Terebinska, M. I., Tkachuk, O. I., Datsiuk, A. M., Filonenko, O. V., Lobanov, V. V. (2021). Transformation of addimers >Ge=Ge<, >Ge=Si< AND >Si=Si< on the relaxed side of Si (001) (4 × 2). Surface, 13, 66-74. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001335968 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна