Розробка методики створення і оновлення картографічної основи з використанням космічних знімків від супутників "SUPER VIEW-1" / Вертегел С. Г., Вишняков В. Ю., Гуреля В. В., Сластін С. О., Піскун О. М., Харченко С. П., Мороз В. С. (2022)
Ukrainian

English  Environmental safety and natural resources   /     Issue (2022, 1)

Vertehel S. H., Vyshniakov V. Yu., Hurelia V. V., Slastin S. O., Piskun O. M., Kharchenko S. P., Moroz V. S.
Development of a method for creating and updating the cartographic base using space images from "SUPER VIEW-1" satellites


Cite:
Vertehel, S. H., Vyshniakov, V. Yu., Hurelia, V. V., Slastin, S. O., Piskun, O. M., Kharchenko, S. P., Moroz, V. S. (2022). Development of a method for creating and updating the cartographic base using space images from "SUPER VIEW-1" satellites. Environmental safety and natural resources, 1, 89-101. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001336454 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна