Моногенні функції зі значеннями у комутативних комплексних алгебрах другого рангу з одиницею та узагальнене бігармонічне рівняння з подвійною характеристикою / Грищук С. В. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Mathematical Journal   /     Issue (2022, 74 (1))

Hryshchuk S. V.
Monogenic functions with values in commutative complex algebras of the second rank with unity and the generalized biharmonic equation with double characteristic


Cite:
Hryshchuk, S. V. (2022). Monogenic functions with values in commutative complex algebras of the second rank with unity and the generalized biharmonic equation with double characteristic. Ukrainian Mathematical Journal, 74 (1), 14-23. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001336636 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна