Моделювання електромагнітних процесів в секційному кристалізаторі для електрошлакового наплавлення металу / Гориславець Ю. М., Бондар О. І., Проскудін В. М., Кусков Ю. М., Римар С. В., Нетяга А. В. (2022)
Ukrainian

English  Technical Electrodynamics   /     Issue (2022, 4)

Horyslavets Yu. M., Bondar O. I., Proskudin V. M., Kuskov Yu. M., Rymar S. V., Netiaha A. V.
Modeling of electromagnetic processes in a sectional crystalizer for electroslag surfacing of metal


Cite:
Horyslavets, Yu. M., Bondar, O. I., Proskudin, V. M., Kuskov, Yu. M., Rymar, S. V., Netiaha, A. V. (2022). Modeling of electromagnetic processes in a sectional crystalizer for electroslag surfacing of metal. Technical Electrodynamics, 4, 64-68. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001341367 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна