Варварські ливарники у Нижньому Побужжі в архаїчний час / Ольговський С. (2021)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2021, 1)

Olhovskyi S.
Barbarian Smelters in Lower Buh Region in Archaic Times


Cite:
Olhovskyi, S. (2021). Barbarian Smelters in Lower Buh Region in Archaic Times. Emìnak, 1, 157-163. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001345447 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна