Походи русів у Табарістан у другій половині ІХ – на початку Х століть: маршрут і місце у міжнародних відносинах (за матеріалами Ібн Ісфандійара) / Кузовков В. (2021)
Ukrainian

English  Emìnak   /     Issue (2021, 1)

Kuzovkov V.
Rus Campaigns in Tabaristan in the Second Half of the 9th – Early 10th Century: Route and Place in International Relations (on Materials of Ibn Isfandiyar)


Cite:
Kuzovkov, V. (2021). Rus Campaigns in Tabaristan in the Second Half of the 9th – Early 10th Century: Route and Place in International Relations (on Materials of Ibn Isfandiyar). Emìnak, 1, 318-327. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001345459 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна