Розрахункова оцінка напружено-деформованих станів зварних з'єднань із алюмінієвого сплаву AMг61 під дією електродинамічної обробки металу шва в процесі зварювання плавленням / Лобанов Л. М., Пащин М. О., Миходуй О. Л., Гринюк А. А., Ілляшенко Є. В., Гончаров П. В., Савицький В. В., Сидоренко Ю. М., Устименко П. Р. (2022)
Ukrainian

English  Automatic Welding   /     Issue (2022, 7)

Lobanov L. M., Pashchyn M. O., Mykhodui O. L., Hryniuk A. A., Illiashenko Ye. V., Honcharov P. V., Savytskyi V. V., Sydorenko Yu. M., Ustymenko P. R.
Calculation evaluation of stress-strained states of welded joints of aluminium AMg61 alloy under the action of electrodynamic treatment of weld metal in the process of fusion welding


Download publication will be available after 08/01/2024 р., in 150 days

Cite:
Lobanov, L. M., Pashchyn, M. O., Mykhodui, O. L., Hryniuk, A. A., Illiashenko, Ye. V., Honcharov, P. V., Savytskyi, V. V., Sydorenko, Yu. M., Ustymenko, P. R. (2022). Calculation evaluation of stress-strained states of welded joints of aluminium AMg61 alloy under the action of electrodynamic treatment of weld metal in the process of fusion welding. Automatic Welding, 7, 3-8. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001351238 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна