Особливості структури та властивості шарів металу, наплавлених із попереднім нанесенням карбідів титана та бора / Перемітько В. В., Коломоєць І. В., Сухомлин В. І. (2022)
Ukrainian

English  Automatic Welding   /     Issue (2022, 4)

Peremitko V. V., Kolomoiets I. V., Sukhomlyn V. I.
Features of the structure and properties of metal layers deposited with pre-application of titanium and boron carbides


Cite:
Peremitko, V. V., Kolomoiets, I. V., Sukhomlyn, V. I. (2022). Features of the structure and properties of metal layers deposited with pre-application of titanium and boron carbides. Automatic Welding, 4, 8-13. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001352614 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна