Вплив часу існування розплавленої ванни при електронно-променевих процесах на випаровування елементів з високою пружністю пару / Піскун Н. В., Вржижевський Е. Л., Костін В. А., Таранова Т. Г., Богайчук І. Л., Статкевич І. І. (2022)
Ukrainian

English  Automatic Welding   /     Issue (2022, 1)

Piskun N. V., Vrzhyzhevskyi E. L., Kostin V. A., Taranova T. H., Bohaichuk I. L., Statkevych I. I.
Influence of time of existence of molten pool in electron radiation processes on the level of evaporation of elements with a high vapor tension


Cite:
Piskun, N. V., Vrzhyzhevskyi, E. L., Kostin, V. A., Taranova, T. H., Bohaichuk, I. L., Statkevych, I. I. (2022). Influence of time of existence of molten pool in electron radiation processes on the level of evaporation of elements with a high vapor tension. Automatic Welding, 1, 26-32. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001353509 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна