Імперативи матриці постулатів ноосферних цивілізаційних трансформацій як підґрунтя євроінтеграційних стратегій розвитку / Євдокименко В. К., Кельбя С. Г. (2021)
Ukrainian

English  Management of Economy: Theory and Practice   /     Issue (2021, 2021)

Yevdokymenko V. K., Kelbia S. H.
Imperatives of the Matrix of Postulates of Noospheric Civilizational Transformations as a Basis for European Integration Development Strategies


Cite:
Yevdokymenko, V. K., Kelbia, S. H. (2021). Imperatives of the Matrix of Postulates of Noospheric Civilizational Transformations as a Basis for European Integration Development Strategies. Management of Economy: Theory and Practice, 2021, 51-71. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001364236 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна