З листування Федора Успенського з київськими істориками (Іваном Лучицьким, Володимиром Іконніковим, Миколою Петровим, Тимофієм Флоринським) / Корнієнко В. (2016)
Ukrainian

English  Sofiia Kyivska: Vizantiia. Rus. Ukraina   /     Issue (2016, 5)

Korniienko V.
From the Fedir Uspensky's Correspondence with Kyiv's Historians (Ivan Luchytsky, Volodymyr Ikonnikov, Mykola Petrov and Timothy Florinsky)


Cite:
Korniienko, V. (2016). From the Fedir Uspensky's Correspondence with Kyiv's Historians (Ivan Luchytsky, Volodymyr Ikonnikov, Mykola Petrov and Timothy Florinsky). Sofiia Kyivska: Vizantiia. Rus. Ukraina, 5, 7-56. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001364726 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна