Дослідження впливу швидкості різання на складові сили і температуру різання, шорсткість і хвилястість обробленої поверхні за чистового точіння загартованої сталі ХВГ різцями з PcBN / Стахнів М. Є., Девін Л. М., Беженар М. П., Романенко Я. М. (2022)
Ukrainian

English  Superhard Materials   /     Issue (2022, 6)

Stakhniv M. Ye., Devin L. M., Bezhenar M. P., Romanenko Ya. M.
Study of the effect of cutting speed on the cutting forces components and cutting temperature, roughness and waviness of the machined surface during finish turning of hardened HVG steel with PcBN cutters


Download publication will be available after 01/01/2025 р., in 260 days

Cite:
Stakhniv, M. Ye., Devin, L. M., Bezhenar, M. P., Romanenko, Ya. M. (2022). Study of the effect of cutting speed on the cutting forces components and cutting temperature, roughness and waviness of the machined surface during finish turning of hardened HVG steel with PcBN cutters. Superhard Materials, 6, 53-64. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001367366 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна