Сезонна динаміка розвитку альгофлори гіпергалінного Куяльницького лиману (Північно-Західне Причорномор'я, Україна) / Еннан А. А.-А., Шихалєєва Г. М., Царенко П. М., Кірюшкіна Г. М., Герасимюк В. П. (2022)
Ukrainian

English  Algology   /     Issue (2022, 32 (4))

Ennan A. A.-A., Shykhalieieva H. M., Tsarenko P. M., Kiriushkina H. M., Herasymiuk V. P.
Seasonal dynamics of algoflora development of the hyperhaline Kuyalnyk Estuary (North-Western Black Sea Coast, Ukraine)


Cite:
Ennan, A. A.-A., Shykhalieieva, H. M., Tsarenko, P. M., Kiriushkina, H. M., Herasymiuk, V. P. (2022). Seasonal dynamics of algoflora development of the hyperhaline Kuyalnyk Estuary (North-Western Black Sea Coast, Ukraine). Algology, 32 (4), 271-283. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001372226 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна