Оказіональна деривація як вияв специфіки народного мовомислення (на матеріалі Галицько-руських народних приповідок, зібраних і впорядкованих Іваном Франком) / Гнатюк Л. П. (2022)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2022, 2)

Hnatiuk L. P.
Occasional coinage as a manifestation of ethnic verbal thinking specificity: With reference to Galician-Ruthenian folk paroemias collected and arranged by Ivan Franko


Cite:
Hnatiuk, L. P. (2022). Occasional coinage as a manifestation of ethnic verbal thinking specificity: With reference to Galician-Ruthenian folk paroemias collected and arranged by Ivan Franko. Ukrainian Language, 2, 23-37. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001373860 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна