Мінералогія в Україні: від зародження до сьогодення (рецензія на видання: Пав-лишин В., Матковський О., Довгий С. Історія мінералогії в Україні. Від глибокої давнини до 90-хроків XX ст. Київ, 2019. 462 с.; Історія мінералогіїв Україні. Від 90-х років XX ст. донині. Київ, 2022.608 с.) (2022)
Ukrainian

English  Science and science of science   /     Issue (2022, 4)


Mineralogy in Ukraine: From Birth to the Present Day (review of the books: Pavlyshyn V., Matkovskyi O., Dovgyi S. History of Mineralogy in Ukraine. From Ancient Times to the 90s of the 20th Century. Kyiv, 2019. 462 p.; History of Mineralogy in Ukraine. From the 90s of the XX Century to this Day. Kyiv, 2022. 608 p.)


Cite:
(2022). Mineralogy in Ukraine: From Birth to the Present Day (review of the books: Pavlyshyn V., Matkovskyi O., Dovgyi S. History of Mineralogy in Ukraine. From Ancient Times to the 90s of the 20th Century. Kyiv, 2019. 462 p.; History of Mineralogy in Ukraine. From the 90s of the XX Century to this Day. Kyiv, 2022. 608 p.). Science and science of science, 4, 143-155. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001377089 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна