Мережева економіка: еволюція розвитку, передумови становлення концепції, концептуальні підходи до визначення / Кизим М. О., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В. (2022)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2022, 11)

Kyzym M. O., Khaustova V. Ye., Trushkina N. V.
Network Economy: Evolution of Development, Prerequisites for the Formation of the Conception, Conceptual Approaches to the Definition


Cite:
Kyzym, M. O., Khaustova, V. Ye., Trushkina, N. V. (2022). Network Economy: Evolution of Development, Prerequisites for the Formation of the Conception, Conceptual Approaches to the Definition. Business Inform, 11, 40-51. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001378893 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна