Синтез і властивості зшитих гідрогелів на основі хітозану та поліакриламіду / Надтока О. М., Вірич П. А., Куцевол Н. В. (2022)
Ukrainian

English  Polymer journal   /     Issue (2022, 44 (3))

Nadtoka O. M., Virych P. A., Kutsevol N. V.
Synthesis and properties of cross-linked hydrogels based on chitosan and polyacrylamide


Cite:
Nadtoka, O. M., Virych, P. A., Kutsevol, N. V. (2022). Synthesis and properties of cross-linked hydrogels based on chitosan and polyacrylamide. Polymer journal, 44 (3), 214-221. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001379687 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна