Застосування імпульсного бар'єрного розряду для обробки поверхні пластин зі сталі марки 25хгнмт / Божко І. В., Кондратенко І. П., Лобанов Л. М., Пащин М. О., Берднікова О. М., Миходуй О. Л., Кушнарьова О. С., Гончаров П. В. (2023)
Ukrainian

English  Technical Electrodynamics   /     Issue (2023, 1)

Bozhko I. V., Kondratenko I. P., Lobanov L. M., Pashchyn M. O., Berdnikova O. M., Mykhodui O. L., Kushnarova O. S., Honcharov P. V.
Pulsed barrier discharge for treatment of surfaces of 25KhHNMT steel plates


Cite:
Bozhko, I. V., Kondratenko, I. P., Lobanov, L. M., Pashchyn, M. O., Berdnikova, O. M., Mykhodui, O. L., Kushnarova, O. S., Honcharov, P. V. (2023). Pulsed barrier discharge for treatment of surfaces of 25KhHNMT steel plates. Technical Electrodynamics, 1, 76-80. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001382499 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна