Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії (Частина перша. Теоретичний та емпіричний виміри економічної ґлобалізації) / Петрушина Т., Арсеєнко А. (2020)
Ukrainian

English  Sociology: Theory, Methods, Marketing   /     Issue (2020, 3)

Petrushyna T., Arseienko A.
Sociological dimension of economic globalization: world trends and Ukrainian realities (First part. Theoretical and empirical dimensions of economic globalization


Cite:
Petrushyna, T., Arseienko, A. (2020). Sociological dimension of economic globalization: world trends and Ukrainian realities (First part. Theoretical and empirical dimensions of economic globalization. Sociology: Theory, Methods, Marketing, 3, 51-79. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001382623 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна