До проблеми збереження й популяризації культурної (мовної) спадщини надазовських греків у незалежній Україні / Піскіжова В. (2022)
Ukrainian

English  International relations of Ukraine: scientific searches and findings   /     Issue (2022, 31)

Piskizhova V.
Towards the Preservation and Promotion of the Cultural (Linguistic) Heritage of the North Azovian Greeks in Independent Ukraine


Cite:
Piskizhova, V. (2022). Towards the Preservation and Promotion of the Cultural (Linguistic) Heritage of the North Azovian Greeks in Independent Ukraine. International relations of Ukraine: scientific searches and findings, 31, 153-167. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001384389 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна