Удосконалення алгоритму розрахунку температури квазілінійного резистивного сенсора Pt100 / Герасименко І. В., Зайцев Є. О., Латенко В. І., Миронов Р. Д., Орнатський І. А., Філь С. О. (2023)
Ukrainian

English  Technical Electrodynamics   /     Issue (2023, 2)

Herasymenko I. V., Zaitsev Ye. O., Latenko V. I., Myronov R. D., Ornatskyi I. A., Fil S. O.
Improving the algorithm for calculating the temperature of the quasilinear resistance sensor Pt100


Cite:
Herasymenko, I. V., Zaitsev, Ye. O., Latenko, V. I., Myronov, R. D., Ornatskyi, I. A., Fil, S. O. (2023). Improving the algorithm for calculating the temperature of the quasilinear resistance sensor Pt100. Technical Electrodynamics, 2, 83-91. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001389339 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна