Напівформальні правила як чинник динаміки ефективності формальних правил фінансового моніторингу / Волоснікова Н. М., Максименко Я. А., Сержанов В. В., Абрамов Ф. В. (2023)
Ukrainian

English  Business Inform   /     Issue (2023, 1)

Volosnikova N. M., Maksymenko Ya. A., Serzhanov V. V., Abramov F. V.
Semi-Formal Rules As a Factor in the Dynamics of the Efficiency of Formal Rules of Financial Monitoring


Cite:
Volosnikova, N. M., Maksymenko, Ya. A., Serzhanov, V. V., Abramov, F. V. (2023). Semi-Formal Rules As a Factor in the Dynamics of the Efficiency of Formal Rules of Financial Monitoring. Business Inform, 1, 12-17. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001393038 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна