Метод визначення положення і форми пластичної зони в доменній печі з використанням показників розподілу температури газового потоку / Муравйова І. Г., Іванча М. Г., Щербачов В. Р., Вишняков В. І., Єрмоліна К. П., Білошапка О. О., Ходотова Н. Є. (2022)
Ukrainian

English  Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy   /     Issue (2022, 36)

Muraviova I. H., Ivancha M. H., Shcherbachov V. R., Vyshniakov V. I., Yermolina K. P., Biloshapka O. O., Khodotova N. Ye.
Method of determining the position and shape of the cohezive zone in a blast furnace using gas flow temperature distribution indicators


Cite:
Muraviova, I. H., Ivancha, M. H., Shcherbachov, V. R., Vyshniakov, V. I., Yermolina, K. P., Biloshapka, O. O., Khodotova, N. Ye. (2022). Method of determining the position and shape of the cohezive zone in a blast furnace using gas flow temperature distribution indicators. Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy, 36, 95-108. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001393460 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна