Демодуляція нестаціонарного випадкового сигналу з використанням перетворення Гільберта / Яворський І. M., Юзефович Р. M., Личак О. В., Слєпко Р. Т., Варивода М. З. (2022)
Ukrainian

English  Information extraction and processing    /     Issue (2022, 50)

Yavorskyi I. M., Yuzefovych R. M., Lychak O. V., Sliepko R. T., Varyvoda M. Z.
Demodulation of non-stationary random signal using Hilbert transform


Cite:
Yavorskyi, I. M., Yuzefovych, R. M., Lychak, O. V., Sliepko, R. T., Varyvoda, M. Z. (2022). Demodulation of non-stationary random signal using Hilbert transform. Information extraction and processing , 50, 26-33. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001395300 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна