Оптимізаційний метод сегментації компонент бетону за цифровими зображеннями зрізів тестових зразків / Мандзій Т. С., Івасенко І. Б., Берегуляк О. Р., Воробель Р. А., Максименко О. П., Іваницький Я. Л. (2022)
Ukrainian

English  Information extraction and processing    /     Issue (2022, 50)

Mandzii T. S., Ivasenko I. B., Berehuliak O. R., Vorobel R. A., Maksymenko O. P., Ivanytskyi Ya. L.
Optimization method for segmentation of concrete components in digital images of test sample sections


Cite:
Mandzii, T. S., Ivasenko, I. B., Berehuliak, O. R., Vorobel, R. A., Maksymenko, O. P., Ivanytskyi, Ya. L. (2022). Optimization method for segmentation of concrete components in digital images of test sample sections. Information extraction and processing , 50, 62-68. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001395304 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна