Cемантика і лінгвокультурний потенціал компаративних паремій (на матеріалі збірки Матвія Номиса "Українські приказки, прислів'я і таке інше") / Бондаренко М. О. (2023)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2023, 1)

Bondarenko M. O.
Semantics and linguocultural potential of comparative paremias (Based on the material from the collection of Matviy Nomys "Ukrainian sayings, proverbs, and so on”)


Cite:
Bondarenko, M. O. (2023). Semantics and linguocultural potential of comparative paremias (Based on the material from the collection of Matviy Nomys "Ukrainian sayings, proverbs, and so on”). Ukrainian Language, 1, 114-124. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001395575 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна