"Збудити великий народ… до свідомого життя…" (Рецензія на видання: Іваницька С., Демченко Т. Сергій Єфремов. "Це життя було одним суцільним подвигом неустанної праці". Київ : Парламентське видавництво, 2020. 568 с. Серія "Політичні портрети") / Андрійчук Т. В. (2022)
Ukrainian

English  Biographistica Ukrainica   /     Issue (2022, 23)

Andriichuk T. V.
"To awaken a great nation… to conscious life…” (Review of the publication: Ivanytska S., Demchenko T. Serhiy Yefremov. "This life was one continuous feat of tireless work”. Kyiv: Parliamentary Publishing House, 2020. 568 p. Series "Political Portraits”)


Cite:
Andriichuk, T. V. (2022). "To awaken a great nation… to conscious life…” (Review of the publication: Ivanytska S., Demchenko T. Serhiy Yefremov. "This life was one continuous feat of tireless work”. Kyiv: Parliamentary Publishing House, 2020. 568 p. Series "Political Portraits”). Biographistica Ukrainica, 23, 349-354. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001395730 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна