Сучасні моделі біографічних реконструкцій. XVIII Біографічні читання, присвячені пам'яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003) (Київ, 9 червня 2022 р.) / Плющик О. В. (2022)
Ukrainian

English  Biographistica Ukrainica   /     Issue (2022, 23)

Pliushchyk O. V.
Modern models of biographical reconstructions. XVIII Biographical Readings, dedicated to memory of the founder and first director of the Institute of Biographical Research of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Doctor of Historical Sciences, Professor Vitaliy Sergiyovych Chyshko (1951-2003) (Kyiv, June 9, 2022)


Cite:
Pliushchyk, O. V. (2022). Modern models of biographical reconstructions. XVIII Biographical Readings, dedicated to memory of the founder and first director of the Institute of Biographical Research of V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Doctor of Historical Sciences, Professor Vitaliy Sergiyovych Chyshko (1951-2003) (Kyiv, June 9, 2022). Biographistica Ukrainica, 23, 355-368. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001395731 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна