Сучасна біографіка та біобібліографія: нові форми і методи дослідницької та інформаційної роботи, інтеграції та поширення біографічних знань / Плющик О. В. (2022)
Ukrainian

English  Biographistica Ukrainica   /     Issue (2022, 23)

Pliushchyk O. V.
Contemporary biography and biobibliography: New forms and methods of research and information work, integration and dissemination of biographical knowledge


Cite:
Pliushchyk, O. V. (2022). Contemporary biography and biobibliography: New forms and methods of research and information work, integration and dissemination of biographical knowledge. Biographistica Ukrainica, 23, 369-376. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001395732 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна