Вплив соціальних медіа на вебсайти як складник політики бібліотечної діяльності в інтерактивному вебсередовищі / Струнгар А., Струнгар В. (2022)
Ukrainian

English  Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine   /     Issue (2022, 66)

Strunhar A., Strunhar V.
The Impact of Social Media on Websites as Part of Library Policy in an Interactive Web Environment


Cite:
Strunhar, A., Strunhar, V. (2022). The Impact of Social Media on Websites as Part of Library Policy in an Interactive Web Environment. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 66, 211-227. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001397418 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна