Модернізація інноваційної інфраструктури як інституційна передумова структурної перебудови економіки регіонів України у поствоєнний період / Вахович І. М., Погуляйко Ю. М. (2022)
Ukrainian

English  The problems of economy   /     Issue (2022, 4)

Vakhovych I. M., Pohuliaiko Yu. M.
The Modernization of Innovation Infrastructure as an Institutional Prerequisite for the Structural Reconstruction of the Economy of the Regions of Ukraine in the Post-War Period


Cite:
Vakhovych, I. M., Pohuliaiko, Yu. M. (2022). The Modernization of Innovation Infrastructure as an Institutional Prerequisite for the Structural Reconstruction of the Economy of the Regions of Ukraine in the Post-War Period. The problems of economy, 4, 94-101. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001398385 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна