"Приязні їхньої невимушений знак" (авторський наголос віддієслівних іменників у поезії Миколи Зерова) / Дільна О. (2022)
Ukrainian

English  Culture of the word   /     Issue (2022, 97)

Dilna O.
"Pryiazni yikhnoi nevymushenyi znak" (Author's stress of verbal nouns in Mykola Zerov's poetic speech)


Cite:
Dilna, O. (2022). "Pryiazni yikhnoi nevymushenyi znak" (Author's stress of verbal nouns in Mykola Zerov's poetic speech). Culture of the word, 97, 114-123. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001400122 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна